Algemene voorwaarden

Welkom,
Wilt u meer lokale bekendheid voor uw bedrijf?

Ondernemers met vermelding bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl maken reclame door het netwerk onder de aandacht van eigen netwerken te brengen middels plaatsing van de banner ‘Aangesloten bij Koninginnenetwerk.nl’ op websites, nieuwsbrieven, e-mails & social media, het uitdelen van Glossy de luxe visitekaartjes en het plakken van in & outdoor stickers op deuren & ramen en andere plaatsen. 

Visitekaartje Koninginnenetwerk
Visitekaartje

Na vermelding van bedrijfsgegevens op de website ontvangt u de banner per e-mail. U kan deze met e-mails & nieuwsbrieven die u verstuurt meesturen, op social media plaatsen en op uw website met link naar b.v. een informatiepagina van uw bedrijf op koninginnenetwerk.nl plaatsen. Google beloont dit met hogere rankings.  

Aangesloten b.h. Koninginnenetwerk
Banner
De toelating 

Voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn een aantal criteria:

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van beroepsgroepen per wijk/buurt. 
 • Vestigingsplaats van bij het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemers & bedrijven is Haarlem e.o..
 • Professionaliteit en vakbekwaamheid van bij het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemers & bedrijven is aantoonbaar.
 • Bij het Koninginnenetwerk aangesloten bedrijven zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Koninginnenetwerk kan ondernemers & bedrijven zonder opgaaf van reden weigeren/niet plaatsen op koninginnenetwerk.nl.
Het reglement
 • Plaatsing van bedrijfsgegevens geschied na bijschrijving betaling.
 • Plaatsing van bedrijfsgegevens geschied op volgorde van bijschrijving betalingen.
 • Bedrijfsgegevens worden binnen 5 werkdagen na bijschrijving betaling op Koninginnenetwerk.nl geplaatst.
 • Als Koninginnenetwerk bedrijfsgegevens niet binnen 5 werkdagen na bijschrijving betaling op de website plaatst verplicht Koninginnenetwerk zich tot het terugstorten van het door de ondernemer voor plaatsing betaalde bedrag.
 • Plaatsing van foto’s geschied na ontvangst van een ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s.
 • Foto’s worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s op de website geplaatst.
 • Als Koninginnenetwerk foto’s niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s op de website plaatst verplicht Koninginnenetwerk zich tot het terugstorten van het door de ondernemer voor plaatsing bedrijfsgegevens & foto’s betaalde bedrag.
 • Koninginnenetwerk maakt gebruik van de Mollie betaaldienst.
 • Betaalde gelden worden niet geretourneerd/teruggestort.
 • Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor betaling & verlenging van plaatsing bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl.
 • Verlenging van plaatsing op koninginnenetwerk.nl geschied door (hernieuwde) betaling.
 • Bedrijfsgegevens worden (tijdelijk) van koninginnenetwerk.nl verwijdert als niet is betaald.
 • Er worden maximaal 50 ondernemers/bedrijven per wijk/buurt-pagina geplaatst.
 • Boventallig aantal is mogelijk als het beroep van een ondernemer/nieuw lid nog niet op een wijk/buurt-pagina staat.
 • Koninginnenetwerk kan ondernemers zonder opgaaf van reden royeren.
 • Koninginnenetwerk kan on & offline toezeggingen wijzigen.
 • Koninginnenetwerk kan de voorwaarden wijzigen.
Criteria voor activiteiten
 • Het doel van lezingen, trainingen, workshops en andere activiteiten is verbreding van kennis & ontwikkeling. 
 • U kan alleen activiteiten op de website laten vermelden als deze door uzelf worden gegeven of georganiseerd.
 • Iedere aanmelding van een activiteit wordt vooraf beoordeeld door Koninginnenetwerk. 
 • Koninginnenetwerk kan een activiteit niet toe laten op of verwijderen van Koninginnenetwerk.nl
 • Bij voldoende ‘kas’geld kan Koninginnenetwerk ondernemers een vooraf vastgesteld bedrag betalen voor het geven van lezingen, trainingen, workshops of andere activiteiten. 

Klik hier voor het betaalformulier voor plaatsing bedrijfsgegevens & lidmaatschap naar keuze. Klik hier voor de pagina aanmelden.

Levering promotie & marketingproducten
 • Er is geen vooraf afgesproken levertijd voor promotie & marketingproducten.
 • Indien op voorraad kunnen promotie & marketingproducten de volgende dag na 15.00 uur worden opgehaald bij ENWINE, Wagenweg 25, Haarlem. (ophalen is mogelijk van di t/m vrij 15.00 tot 19.00 uur).
 • Grote bestellingen kunnen ertoe leiden dat een product niet op voorraad is.
 • Als een product niet op voorraad is besteld Koninginnenetwerk het product z.s.m.
 • Koninginnenetwerk neemt telefonisch contact met u op als het door u bestelde product weer op voorraad is. 
Ondernemers in de buurt
Sticker formaat adressticker
Koninginnenetwerk visitekaartje Glossy de luxe
Reclameren & reclame 
 • Het Koninginnenetwerk is opgezet door ondernemer Jolanda de Vries van Mardan Massages uit de Koninginnebuurt.
 • Jolanda de Vries is hoofdelijk verantwoordelijk voor alle (trans)acties gemaakt met & door Koninginnenetwerk.
 • Koninginnenetwerk draagt fysiek & financieel bij aan promotie & marketing van het Koninginnenetwerk.
Aansprakelijkheid
 • Koninginnenetwerk neemt geen verantwoordelijkheid voor overeenkomsten e.o. afspraken gemaakt door leden van het Koninginnenetwerk, bedrijven van bij leden van het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemingen, filialen, kaderleden of agenten en werknemers die bij leden of bedrijven van leden van het Koninginnenetwerk in dienst zijn.
 • Leden van het Koninginnenetwerk, bedrijven van bij leden van het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemingen, filialen, kaderleden of agenten en werknemers die bij leden of bedrijven van leden van het Koninginnenetwerk in dienst zijn zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen gemaakte overeenkomsten en afspraken met derden.
 • Leden van Koninginnenetwerk vrijwaren Koninginnenetwerk van enige claim, rechtszaak of rechtsvordering die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van diensten van Koninginnenetwerk. met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten die voortkomen uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, kosten voor rechtszaken en advocatenhonoraria.
E-mailadres
Lidmaatschap, betaling & opzegging
 1. Vermelding van bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode waarvoor tijdens betaling wordt gekozen.
 2. Betaling geschied middels maandelijkse automatische incasso.
 3. Terugstorting van automatische incasso(‘s) geschied alleen na uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 4. In geval van bijzondere omstandigheden kan terugstorting van automatisch incasso(“s) geschieden. Stuur hiervoor een email met bedrijfsgegevens, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon en aard van omstandigheden naar jolanda@mardanmassages.nl.   
  Klik voor Juridisch loket – abonnementsgelden.

Neem bij vragen contact op